Nieuws


Woningmarktcijfers februari 2023

Na een slechte start in januari lijkt februari zich qua aantallen transacties weer te herstellen. Het aantal aanmeldingen is weer op het zetzelfde niveau als voorgaande jaren. De woningprijzen van bestaande bouw en nieuwbouw laten een dalende lijn zien, dit is te relateren aan de fors gestegen hypotheekrente in de afgelopen maanden. Dit heeft direct gevolgen voor de leencapaciteit van huishoudens. In combinatie met de recente koopprijsdaling, maakt deze rentestijging potentiële kopers bovendien weer meer risicomijdend.

Lees meer »

Woningbeleggers kopen minder panden

Het afgelopen halfjaar hebben woningbeleggers minder woningen gekocht. In het eerste halfjaar van 2022 was ruim 6% van alle verkochte woningen door een investeerder gekocht om deze te verhuren. In 2018 was dat nog 8%.

Lees meer »

Duurzame woningen presteren beter door energiecrisis in veranderende woningmarkt

Woningen met een groen energielabel doen het in de huidige woningmarkt beter dan woningen met een minder groen label. Door de hard gestegen energielasten hebben ‘groene’ woningen een duidelijk voordeel. Zo is de woningwaarde van een duurzame woning ten opzichte van een minder duurzame woning hoger en neemt het verschil alleen maar verder toe. Makelaars merken dat door de oorlog en de energiecrisis het energielabel van een woning steeds belangrijker wordt, en dat er meer vraag is naar energiezuinige huizen.

Lees meer »

Meer ruimte en kansen op woningmarkt

De woningmarkt wordt wat rustiger en ruimer. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het derde kwartaal van 2022. Het groeiende woningaanbod zet met een plus van 80% in het derde kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het derde kwartaal 2021.

Lees meer »

‘Perfect storm’ vormt serieuze bedreiging voor de koopwoningmarkt

Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen blijkt in het eerste kwartaal van 2022 te zijn teruggezakt tot het niveau van kort na de Kredietcrisis (2008-2013). Daarnaast ligt het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in de eerste vijf maanden van 2022 circa 15% lager dan in het jaar ervoor. Binnen de koopsector is dat zelfs ruim 20%.

Lees meer »

Dynamische deelmarkten vertonen divers beeld

De markt voor commercieel vastgoed is volop in beweging in het tweede kwartaal 2022. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2022 werd 14% meer kantoorruimte opgenomen. De opname* op de winkelmarkt daalde met 11% ten opzichte van het eerste kwartaal 2022.

Lees meer »

Toegankelijkheid vrije sector huurmarkt steeds verder onder druk, doorstroming stokt

Een gebrek aan aanbod, de concurrentie van terugkerende expats én de steeds verder buiten bereik rakende koopwoningmarkt zorgen voor een ongekende druk op de vrije sector huurmarkt. Nieuwe huurders betaalden hierdoor in 2021 gemiddeld ruim 6% meer voor een vrije sector huurwoning dan in 2020. Dit blijkt uit de nieuwste analyse van NVM en VGM NL over de dynamiek in de Nederlandse vrije sector huurmarkt. De vrije huursector, een belangrijke schakel in de Nederlandse woningmarkt, is daardoor steeds minder toegankelijk. De doorstroming stokt door de te groot wordende kloof met aan de ene kant de sociale huursector en aan de andere kant de koopsector.

Lees meer »