Nieuws


Woningmarktcijfers september 2023

September laat een kleiner aantal transacties ten opzichte van vorig jaar september. Afgelopen 3 jaar is september (en ook augustus) een relatief rustige maand qua transacties. De opbrengsten zijn nu weer structureel hoger (0,2%) dan de gestelde vraagprijzen. Als we kijken naar de ontwikkeling van de m2 prijs van de bestaande bouw (gem. € 3.733) dan lijkt die redelijk te stabiliseren. De m2 van nieuwbouwwoningen (gem. € 4.264) zijn nog wel structureel hoger. De looptijd van de transacties zijn nog relatief kort, gemiddeld rond de 30 dagen. Het aanbod is afgelopen jaar ook redelijk stabiel, ongeveer 50.000 tot 54.000 woningen. 

Lees meer »

(Woon)crises vragen om integrale aanpak

De wooncrisis raakt ons allemaal. Er komen nauwelijks nieuwe huizen bij. Het stikstofprobleem is hardnekkig. In het commercieel onroerend goed stapelen de maatregelen zich op. De NVM wil voorkomen dat de crisis zich verder verdiept. Niemand wil dat straks een miljoen mensen zoeken naar een geschikte woning. Zonder ingrijpen blijven we van (woon)crisis naar (woon)crisis gaan. Dat kan niet en dat mag niet. Een dak boven het hoofd, een gezonde economie en een evenwichtige agrarische sector zijn basisbehoeftes. Een integrale en langjarige aanpak is nodig. De NVM vindt een nieuw ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) daarom een goed idee.

Lees meer »

Woningmarktcijfers maart 2023

Maart 2023 laat een gelijk aantal transacties zien als maart vorig jaar, daarmee scoort het 1e kwartaal iets lager, maar het verschil is ca. -4%. De woningprijs laat een klein herstel zien, deze is licht gestegen tov van februari. Tevens is de looptijd iets lager geworden (36 dagen) en de onderhandelingsruimte ligt nu op -1%. Het is voor nu moeilijk te zeggen hoe de markt zich verder gaat ontwikkelen, maar maart laat een ander beeld zien dan januari en februari van dit jaar.

Lees meer »

Woningmarktcijfers februari 2023

Na een slechte start in januari lijkt februari zich qua aantallen transacties weer te herstellen. Het aantal aanmeldingen is weer op het zetzelfde niveau als voorgaande jaren. De woningprijzen van bestaande bouw en nieuwbouw laten een dalende lijn zien, dit is te relateren aan de fors gestegen hypotheekrente in de afgelopen maanden. Dit heeft direct gevolgen voor de leencapaciteit van huishoudens. In combinatie met de recente koopprijsdaling, maakt deze rentestijging potentiële kopers bovendien weer meer risicomijdend.

Lees meer »

Woningbeleggers kopen minder panden

Het afgelopen halfjaar hebben woningbeleggers minder woningen gekocht. In het eerste halfjaar van 2022 was ruim 6% van alle verkochte woningen door een investeerder gekocht om deze te verhuren. In 2018 was dat nog 8%.

Lees meer »

Duurzame woningen presteren beter door energiecrisis in veranderende woningmarkt

Woningen met een groen energielabel doen het in de huidige woningmarkt beter dan woningen met een minder groen label. Door de hard gestegen energielasten hebben ‘groene’ woningen een duidelijk voordeel. Zo is de woningwaarde van een duurzame woning ten opzichte van een minder duurzame woning hoger en neemt het verschil alleen maar verder toe. Makelaars merken dat door de oorlog en de energiecrisis het energielabel van een woning steeds belangrijker wordt, en dat er meer vraag is naar energiezuinige huizen.

Lees meer »

Meer ruimte en kansen op woningmarkt

De woningmarkt wordt wat rustiger en ruimer. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het derde kwartaal van 2022. Het groeiende woningaanbod zet met een plus van 80% in het derde kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het derde kwartaal 2021.

Lees meer »

‘Perfect storm’ vormt serieuze bedreiging voor de koopwoningmarkt

Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen blijkt in het eerste kwartaal van 2022 te zijn teruggezakt tot het niveau van kort na de Kredietcrisis (2008-2013). Daarnaast ligt het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in de eerste vijf maanden van 2022 circa 15% lager dan in het jaar ervoor. Binnen de koopsector is dat zelfs ruim 20%.

Lees meer »

Dynamische deelmarkten vertonen divers beeld

De markt voor commercieel vastgoed is volop in beweging in het tweede kwartaal 2022. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2022 werd 14% meer kantoorruimte opgenomen. De opname* op de winkelmarkt daalde met 11% ten opzichte van het eerste kwartaal 2022.

Lees meer »