Werkwijze

Het doel van een landelijke samenwerking is uniformiteit creëren in de afspraken en dienstverlening. Om een goede werkwijze vast te leggen wordt gekeken naar zaken als:

  • doel en duur van de opdracht;
  • werkgebieden;
  • voorwaarden aan de uitvoerende makelaars;
  • responstijden;
  • automatisering;
  • tarieven en facturering;
  • rapportage;
  • contactpersonen.

Aan de hand van een inventarisatie wordt de werkwijze vastgesteld. Makelaars Netwerk stuurt de uitvoering en zorgt voor de afhandeling en kwaliteitscontrole. Indien er lokaal niet wordt voldaan aan de afspraken zal Makelaars Netwerk de uitvoerende makelaar hier op aanspreken. Alle afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).


Controle & rapportage

Makelaars Netwerk is verantwoordelijk voor de uitvoering, afhandeling en kwaliteitscontrole van uw opdracht. Wij communiceren rechtstreeks met u als opdrachtgever. Wij zien er op toe dat de lokale, uitvoerende makelaar zich houdt aan de vastgelegde afspraken.

Binnen Makelaars Netwerk hanteren wij een opdrachten-volg-systeem waarin wij alle voortgang en wijzigingen kunnen rapporteren. Dit systeem verwerkt de gemaakte afspraken die in de Service Level Agreement zijn vastgelegd. Voor u als opdrachtgever heeft dit als voordeel dat het systeem online beschikbaar is om opdrachten te verstrekken en rapportages te raadplegen.

Online dossier

Een opdracht verstrekken kan op verschillende manieren, per telefoon of e-mail, maar ook direct online op de beveiligde website van Makelaars Netwerk. Met behulp van een eigen inlog en omgeving kunnen er opdrachten verstrekt worden. De status van uw opdrachten kunnen ook in deze beveiligde online omgeving worden bekeken. Zodoende kan de behandelaar altijd de laatste status van het dossier raadplegen en heeft deze altijd de controle over het dossier.

Rapportages

Een belangrijk onderdeel van Makelaars Netwerk is het verstrekken van rapportages om de voortgang van de dossiers inzichtelijk te maken. In overleg met de opdrachtgever kan er een modelrapportage opgesteld worden die voldoet aan uw verdere rapportage eisen. Zodoende kan de verantwoordelijke behandelaar tijdig rapporteren zonder dat dit te veel tijd in beslag neemt. Naast dat de rapportage op maat kan worden gemaakt, is ook het moment van rapporteren op uw wensen af te stemmen zodat er altijd op tijd kan worden gerapporteerd.