Bouwdepot inspecties

Sinds 2018 voert Makelaars Netwerk bouwdepotinspecties uit voor haar opdrachtgevers. Samen met ons netwerk van taxateurs hebben wij inmiddels al duizenden inspecties uitgevoerd, zodoende hebben wij en ons netwerk hier een goede expertise in ontwikkeld.

Een depotinspectie geeft voor de geldverstrekker inzicht in de voortgang van de bouw of het eindresultaat hiervan. Daarnaast geeft deze inspectie inzicht in de financiële bestedingen en risico’s op het niet kunnen afronden van de bouw. Tevens kan een depotinspectie worden ingezet vanuit een bijzonder beheer-oogpunt, zodat het risico op een achterstand in kaart worden gebracht.

Een belangrijk uitgangspunt is dat een bouwdepotinspectie geen taxatie is, er worden dus geen uitspraken gedaan over de waarde van een object. Als er een waarde gewenst is, dan dient er een taxatie uitgevoerd te worden.

Vaste procedures

Om vaste doorlooptijden te waarborgen hecht Makelaars Netwerk veel waarde aan haar procedures met de daarbij behorende workflow. Makelaars Netwerk hanteert richting haar opdrachtgevers en opdrachtnemers vaste doorlooptijden. De termijnen dienen vooraf vastgesteld te worden, zodat dit onderdeel wordt van de overeenkomst. Als deze doorlooptijden niet gehaald kunnen worden door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden (bv. geen contact mogelijk met bewoner door ziekte, afwezigheid etc.), zal in overleg met Mogelijk een nieuwe deadline vastgesteld worden.

Binnen Makelaars Netwerk heeft u één aanspraakpunt voor al uw opdrachten. De coördinatie en de bewaking van de termijn worden hier centraal uitgevoerd. Door een vastgelegde werkwijze is er inzicht in de doorlooptijden en deze worden op vaste wijze gerapporteerd.