Deze website is eigendom van Makelaars Netwerk B.V. (hierna te noemen “Makelaars Netwerk”). De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen aanbod, (beleggings)advies of financiële dienst. We kunnen de informatie zonder verdere aankondiging wijzigen.

De informatie op onze website is uitsluitend indicatief. Je kunt er géén rechten aan ontlenen.

Makelaars Netwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van en dus niet aansprakelijk voor websites:
– die niet door Makelaars Netwerk worden onderhouden;
– waarnaar wordt verwezen;
– die verwijzen naar de site(s) van Makelaars Netwerk.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website is eigendom van Makelaars Netwerk. Hieronder valt ook de vormgeving, huisstijl en logo’s. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Makelaars Netwerk en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

E-mailberichten

De informatie die is opgenomen in e-mailberichten van Makelaars Netwerk zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer je dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, vragen wij je contact op te nemen met de afzender en het bericht te vernietigen. De inhoud van het e-mailbericht is auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in het e-mailbericht ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

E-mailberichten (en de eventuele bijlagen) worden voor ontvangst en verzending gescand op virussen. Makelaars Netwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht , ook niet voor daarbij overgebrachte virussen. Makelaars Netwerk logt e-mailverkeer ter controle om zo ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en/of te stoppen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Makelaars Netwerk vind je op de pagina ‘Privacy‘.