Woningmarktcijfers februari 2023

Gepubliceerd op 2 maart 2023 om 09:22

Na een slechte start in januari lijkt februari zich qua aantallen transacties weer te herstellen. Het aantal aanmeldingen is weer op het zetzelfde niveau als voorgaande jaren. De woningprijzen van bestaande bouw en nieuwbouw laten een dalende lijn zien, dit is te relateren aan de fors gestegen hypotheekrente in de afgelopen maanden. Dit heeft direct gevolgen voor de leencapaciteit van huishoudens. In combinatie met de recente koopprijsdaling, maakt deze rentestijging potentiële kopers bovendien weer meer risicomijdend.

 

Dit overzicht geeft inzicht in de volgende aspecten:

- aantallen transacties per maand sinds 2007
- ontwikkeling looptijd
- prijsontwikkeling per m2 (bestaande bouw en nieuwbouw)
- verkoop nieuwbouwwoningen
- actueel aanbod
- ontwikkeling executieveilingen
- aantal hypotheken
- % verschil vraagprijs-transactieprijs
- verloop woningaanbod
- verloop nieuwe aanmeldingen