Woningbeleggers kopen minder panden

Gepubliceerd op 11 november 2022 om 08:40

Het afgelopen halfjaar hebben woningbeleggers minder woningen gekocht. In het eerste halfjaar van 2022 was ruim 6% van alle verkochte woningen door een investeerder gekocht om deze te verhuren. In 2018 was dat nog 8%.

Vooral in de grote steden is de daling fors: in Rotterdam daalde het percentage verkochte woningen dat in handen kwam van beleggers van 19 naar 8%, in Amsterdam van 17 naar 9%, in Den Haag van 18 naar 11% en in Groningen van 15 naar 8%. Dat blijkt uit cijfers in het nieuwste Kwartaalbericht Woningmarkt van Het Kadaster.

Opkoopbescherming

De daling lijkt mede het gevolg van de opkoopbescherming. Steeds meer gemeenten leggen het opkopen van woningen door mensen die er niet zelf in gaan wonen, aan banden. De aanschaf en verhuur van een bedrijfswoning is nog wel toegestaan, net als van een woning voor verhuur aan directe familie.

In gemeenten waar zo’n opkoopbescherming geldt daalde het aandeel aankopen door investeerders licht, van ruim 9% in het tweede halfjaar van 2021 naar minder dan 8% in het eerste halfjaar van 2022. In gemeenten zonder maatregelen steeg het aandeel juist met 1%, blijkt uit de Kadasterdata.

Investeerders kopen nu meer woningen buiten de Randstad, soms op plekken waar nog geen opkoopbescherming is ingevoerd. In bijvoorbeeld de gemeenten Eemsdelta, Sluis en Losser ging in 2022 tot nu toe meer dan 1 op de 10 verkochte huizen naar kopers die er niet zelf gingen wonen.

Bij het onderzoek naar verkopen aan woningbeleggers is alleen gekeken naar eigenaar-bewoners die hun woning individueel verkochten, niet naar bijvoorbeeld hele blokken die door investeerders werden opgekocht.

Overdrachtsbelasting

Er zijn nog meer overheidsmaatregelen die beleggers parten spelen. De overdrachtsbelasting voor beleggers bij de aankoop van een huis wordt binnenkort verhoogd naar 10,4%. Bovendien wil het kabinet de vrije huursector strenger gaan reguleren. De huur van vooral kleinere woningen wordt over ruim een jaar vastgelegd op maximaal € 1.000. Ook gaat een aantal beleggers over ruim twee jaar meer vermogensbelasting betalen. Mogelijk komt daar over acht jaar nog een verplichting bij om hun woningen te verduurzamen.

Duurzamere woningen duurder

Uit de cijfers van het Kadaster blijkt verder dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het derde kwartaal ruim 9% zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In de maanden augustus en september daalden de prijzen van bestaande koopwoningen maand-op-maand licht. Daarbij valt vooral op dat duurzamere woningen aantrekkelijker worden. Woningen met de betere energielabels A, B of C waren in het 3e kwartaal van 2022 11 tot bijna 13% duurder ten opzichte van een jaar eerder. Daarentegen waren woningen met label G nog geen 4% duurder dan een jaar eerder. Woningen met een E of F label ongeveer 7%.

Het aandeel verkochte woningen met energielabel A steeg sinds 2015 van ruim 14% naar ruim 24%. Woningen met een slechter label (D, E, F of G) zijn steeds minder in trek. Hun aandeel daalde van bijna 44% in 2015 tot nog geen 34% in het 3e kwartaal van 2022.

Bron: Vastgoedactueel