Werkwijze

Het doel van een landelijke samenwerking is uniformiteit creëren in de afspraken en dienstverlening. Om een goede werkwijze vast te leggen wordt gekeken naar zaken als:

  • doel en duur van de opdracht;
  • werkgebieden;
  • voorwaarden aan de uitvoerende makelaars;
  • responstijden;
  • automatisering;
  • tarieven en facturering;
  • rapportage;
  • contactpersonen.

Aan de hand van een inventarisatie wordt de werkwijze vastgesteld. Makelaars Netwerk stuurt de uitvoering en zorgt voor de afhandeling en kwaliteitscontrole. Indien er lokaal niet wordt voldaan aan de afspraken zal Makelaars Netwerk de uitvoerende makelaar hier op aanspreken. Alle afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

Bent u makelaar?

Kijk dan hier om te zien wat een lidmaatschap van Makelaars Netwerk voor u kan betekenen.

Dit zijn onze klanten

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse in de dienstverlening van Makelaars Netwerk,
neemt u dan vrijblijvend contact met ons op 0513-644 488.