Woningmarkt

Hypotheek niet nodig bij 17% van woningaankopen

Bij 17% van de woningaankopen op de particuliere woningmarkt In Nederland werd in 2016 geen hypotheek ingeschreven. Vooral eigenaren van meerdere woningen en doorstromers kopen woningen zonder hypotheek. Dat concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) eerder al op basis van cijfers van het Kadaster. Waar kopen ze? En om welk type woningen gaat het? Het gaat

Datalek

Hoe om te gaan met een datalek in de makelaardij

Een makelaar verwerkt persoonsgegevens van onder meer opdrachtgevers. Maar realiseren ze zich dat op het moment dat gegevens als naam, adres, telefoonnummer en email worden verwerkt in een koopovereenkomst, een huurovereenkomst of in hun CRM-systeem, dit valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Het doel van de Wbp is om de privacybelangen van de betrokkene